Wie zijn wij?

De vereniging Behoud Stadsschoon Gouda werd op 20 maart 1979 opgericht door vertegenwoordigers van de werkgroep Behoud Doelen Gouda. Hierna is deze werkgroep omgevormd tot Behoud Stadsschoon door Nel en Ed Goldstein. Zij zijn 10 jaar actief geweest. Een verloren strijd voor behoud van oude bebouwing in de Vrouwensteeg leidde tot vertrek van het echtpaar Goldstein naar Amsterdam.

Daarna is de vereniging een aantal jaren niet actief geweest tot Nico IJsselstijn in december 1994 weer een bestuur vormde en de vereniging weer op de kaart zette.

Doelstelling is het waken voor de schoonheid en leefbaarheid van Gouda.

VBS tracht dit doel te bereiken door het doen behouden van het historische karakter van Gouda.  Het bevorderen van restauratie en onderhoud aan historisch waardevolle bouwwerken en andere elementen.

Het bevorderen van aangepaste nieuwbouw welke beeldondersteunend werkt.   Het bevorderen van al het overige, dat het stadsschoon en de leefbaarheid mede bepaalt.

Behoud Stadsschoon is vertegenwoordigd binnen het Platform Binnenstad en haar Randen.